Quotaverslagen niet-lineaire televisiediensten indienen tegen 31 maart 2018

Artikel 157 van de gecoördineerde Vlaamse decreten betreffende de radio-omroep en de televisie van 27 maart 2009 bepaalt: 

“De niet-lineaire televisieomroeporganisaties promoten, voor zover dat haalbaar is en met passende middelen gebeurt, de vervaardiging van en de toegang tot Europese producties. Een dergelijke promotie kan onder meer betrekking hebben op een financiële bijdrage van de niet-lineaire televisieomroeporganisaties aan de vervaardiging van en de verwerving van rechten op Europese producties, of op het aandeel en/of de prominente aanwezigheid van Europese producties in de door de niet-lineaire televisiedienst aangeboden programmacatalogus.

Een aanzienlijk deel van de promotiemiddelen, vermeld in het eerste lid, moet worden besteed aan Nederlandstalige Europese producties.

De Vlaamse Regering kan de mogelijke middelen en maatregelen, vermeld in het eerste lid, vastleggen.”

De Europese Commissie heeft er recent bij de VRM op aangedrongen om hierover te rapporteren.

 

Daarom heeft de VRM alle niet-lineaire televisieomroeporganisaties gevraagd tegen 31 maart 2018 een rapportering in te vullen en aan de VRM te bezorgen.

De vragenlijst bevat 30 vragen verdeeld over een deel A (Algemeen), een deel B1 (Vervaardiging van Europese producties – tijd), een deel B2 (Vervaardiging van Europese producties – budget) en een deel C (Vindbaarheid van en toegankelijkheid tot Europese producties).

maandag, 19 maart 2018