Licentieronde digitaal radio-omroepnetwerk – Kandidatuurtermijn afgelopen

De Vlaamse Regering publiceerde in het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2018 de oproep tot het indienen van kandidaturen voor een tweede licentie voor het aanbieden van een radio-omroepnetwerk.
 
De kandidaturen moesten ingediend worden bij de VRM binnen een termijn van 60 dagen na de publicatie van de oproep.  Deze termijn is nu afgelopen. Er kunnen dus geen kandidaturen meer worden ingediend.
 
De gehele verdere procedure zal via de VRM verlopen en zal normaliter voor eind oktober 2018 worden afgerond.
dinsdag, 21 augustus 2018