Verslag openbare raadpleging in het kader van de marktanalyse

Op 7 juli 2017 publiceerde de VRM op zijn website een ontwerp van beslissing met betrekking tot de analyse van de markt voor televisieomroep in het Nederlandse taalgebied.

De betrokken partijen konden tot 29 september 2017 hun reactie aan de VRM bezorgen.

Volgens het Procedurebesluit moet de VRM een verslag van de resultaten van de openbare raadpleging opmaken. Het verslag kan u raadplegen onder de documenten.

De VRM ontving reacties van de volgende partijen:

  • Cable Belgium
  • Nethys
  • Orange
  • Proximus
  • Respondent X
  • Telenet

De reacties van Cable Belgium, Nethys, Orange, Proximus en respondent X kan u nalezen onder de gekoppelde documenten. Telenet bezorgde ook een niet-vertrouwelijke versie van hun executive summary.

dinsdag, 31 oktober 2017