Tijdelijke zendvergunningen - te betalen recht

Het Besluit van 21 april 2017 van de Vlaamse Regering houdende diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerken lokale radio-omroeporganisaties en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep werd in het Belgisch Staatsblad van 9 mei 2017 gepubliceerd.

Artikel 33 van dat besluit bepaalt dat voor een tijdelijke zendvergunning een recht van 100 euro wordt aangerekend, dat vooraf betaald wordt op het rekeningnummer van de Vlaamse Regulator voor de Media.

De Vlaamse Regulator voor de Media zal een betaaluitnodiging sturen aan de aanvragers ter vereffening van het verschuldigde bedrag.


Meer weten over het aanvragen van een tijdelijke zendvergunning? Toelichting en aanvraagformulier 

dinsdag, 16 mei 2017

Afbeeldingen

Afbeelding radio
Afbeelding radio