Marktanalyse – Raadpleging over ontwerp van beslissing met betrekking tot nieuwe analyse van de markt voor televisieomroep in het Nederlandse taalgebied

Het ontwerp van beslissing dat door de VRM ter raadpleging wordt voorgelegd heeft als doel de markt voor televisieomroep in het Nederlandse taalgebied te analyseren. De raadpleging loopt tot en met 15 september 2017.

Naar aanleiding van een grondige analyse is de VRM tot de conclusie gekomen dat de retailmarkten voor televisieomroep gekenmerkt blijven door een tekort aan concurrentie.

Rekening houdend met deze concurrentiesituatie, heeft de VRM de onderliggende wholesalemarkten voor deze retailmarkten gedefinieerd en geanalyseerd, met name de wholesalemarkt voor toegang tot omroep via de kabelnetwerken, waarvan de geografische omvang overeenstemt met de dekkingszone van elke kabeloperator. Nethys, SFR en Telenet beschikken elk over aanmerkelijke marktmacht in hun respectieve dekkingszones.

Naar aanleiding van die vaststelling stelt de VRM voor om de verplichting op te leggen om andere operatoren toegang te bieden tot de netwerken van deze operatoren met een aanzienlijke marktmacht zodat zich een daadwerkelijke concurrentie kan ontwikkelen.

De verplichtingen die zijn opgelegd inzake toegang zijn vergelijkbaar met deze opgelegd bij de vorige marktanalyse, met name de toegang tot het platform voor digitale televisie en een doorverkoopaanbod voor analoge televisie. Het doorverkoopaanbod voor analoge televisie wordt echter niet meer afzonderlijk opgelegd, maar enkel in combinatie met de toegang tot het platform voor digitale televisie.

Deze toegangsverplichting wordt aangevuld met verplichtingen inzake transparantie, non-discriminatie en controle van de wholesaleprijzen.

vrijdag, 7 juli 2017