Ketnet Jr.: Advies Vlaamse Regulator voor de Media

De Vlaamse Regulator voor de Media, de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, publiceert vandaag het advies aangaande Ketnet Jr.

Situering:

Eind december 2016 vroeg de minister van Media aan de VRM een advies m.b.t. de opstart van een nieuwe dienst Ketnet Jr.. De Algemene Kamer van de VRM heeft hiertoe een advies opgesteld.

Eindadvies:

In het advies komen volgende deelthema’s aan bod: 

 • Wijzigingen in de bedrijfseconomische situatie in het Vlaamse medialandschap
 • Het algemeen media-aanbod in de Vlaamse markt
 • Technologische evoluties
 • Internationale tendensen
 • Bescherming en promotie van de Vlaamse cultuur en identiteit
 • Verwachtingen en behoeften van de mediagebruiker

De deelscores resulteren niet in een eenduidig positief of negatief advies. Het advies van de VRM valt positief of negatief uit, naargelang het gewicht dat gegeven wordt aan het ene of andere criterium.

Indien de Vlaamse Regering van oordeel is dat het deelthema ‘bescherming en de promotie van de Vlaamse cultuur en identiteit’ doorweegt in vergelijking met het deelthema ‘wijzigingen in de bedrijfseconomische situatie in het Vlaamse medialandschap’, adviseert de VRM positief.

Is de Vlaamse Regering daarentegen van oordeel dat het deelthema ‘- wijzigingen in de bedrijfseconomische situatie in het Vlaamse medialandschap’ zwaarder weegt dan het deelthema ‘ bescherming en de promotie van de Vlaamse cultuur en identiteit’, dan adviseert de VRM negatief.

Het komt de Vlaamse Regering toe om ter zake een beleidskeuze te maken.


Bijlagen:

 • Samenvatting advies Ketnet Jr.
 • Advies Ketnet Jr.
 • Bijlage 1: projectvoorstel VRT
 • Bijlage 2: vragenlijst VRM
 • Bijlage 3 bij advies ketnet jr. aangeschreven reacties
 • Bijlage 4 bij advies ketnet jr. respondenten publiek
 • Bijlage 5 bij advies ketnet jr. media-aanbod
 • Bijlage 6 bij advies ketnet jr. internationale benchmark

Op de hoogte blijven van het nieuws van de VRM? Volg ons op Twitter!

donderdag, 22 juni 2017