Bijzondere opdracht Vlaamse Regering – onderzoek bijkomend landelijk radionet

De Vlaamse regering verzocht de Algemene kamer in toepassing van artikel 218, §2, 10° van het Mediadecreet om de haalbaarheid te evalueren van een vierde particulier landelijk radionet, aan de hand van het voorstel van plan ‘PR4’, daarbij rekening houdend met het gegeven dat er door het inpassen van een aantal VRT-frequenties in dit landelijk radionet, geen VRT-zenders zouden verdwijnen of substantieel aan kwaliteit zouden inboeten.

De Algemene kamer heeft de Vlaamse regering bij nota van 27 juni 2016 de resultaten van het uitgevoerde onderzoek en de daaraan gekoppelde conclusies bezorgd. De nota kan op deze pagina geconsulteerd worden, zie 'documenten'.

maandag, 18 juli 2016