Arrest 17 februari 2016 (C-314/14) Sanoma Media Finland tegen Finse mediaregulator

Naar aanleiding van een zaak tegen Sanoma Media Finland heeft het Hof van Justitie van de EU vragen beantwoord over de maximale reclamezendtijd per klokuur en de scheiding van televisiereclame en programma’s.

Het Hof heeft in de eerste plaats beslist dat enerzijds sponsorlogo’s die in het kader van andere programma’s dan het gesponsorde programma worden uitgezonden en anderzijds de zogenaamde ‘zwarte seconden’ tussen reclamespots, moeten worden meegeteld voor de berekening van de reclamezendtijd.

Vervolgens heeft het Hof geoordeeld dat de Europese regelgeving op zich niet vereist dat zowel visuele als akoestische en ruimtelijke middelen worden gecombineerd in een reclamebumper en dus een ‘opgedeeld beeldscherm’ hiervoor zou kunnen volstaan. 

Lees het arrest (nieuw venster)

woensdag, 11 mei 2016