MARKTANALYSE - Verslag openbare raadpleging in het kader van de marktanalyse

Op 29 mei 2015 publiceerde de VRM op zijn website een ontwerptekst omtrent de herziening van de wholesaletarieven voor de diensten voor toegang tot de kabelnetten in het Nederlandse taalgebied. 

De betrokken partijen konden tot 15 juli 2015 hun reactie aan de VRM bezorgen. 

Volgens het Procedurebesluit moet de VRM een verslag van de resultaten van de openbare raadpleging opmaken. Het verslag kan u raadplegen onder de documenten. 

De VRM ontving reacties van de volgende partijen: 

  • Mobistar
  • Nethys
  • Numericable
  • Proximus
  • Respondent X
  • Telenet    

Hun reacties kan u ook nalezen onder de gekoppelde documenten.

maandag, 14 september 2015