Toezichtsrapport VRT - 2013

Jaarlijks rapporteert de Vlaamse Regulator voor de Media aan de Vlaamse Regering over de naleving door de openbare omroep (VRT) van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap. Dit rapport bespreekt de verwezenlijkingen van de VRT in 2013 in het licht van de beheersovereekomst 2012-2016.

Uit de rapportering door de VRM blijkt dat de VRT het overgrote deel van de doelstellingen heeft behaald.Slechts enkele onderdelen van doelstellingen werden net niet behaald. In zijn aanbeveling stelt de VRM dat de openbare omroep het bestaande permanent meetsysteem verder zou moeten uitbouwen om ervoor te zorgen dat het niet behalen van bepaalde onderdelen van doelstellingen tijdig kan gedetecteerd worden.

donderdag, 16 oktober 2014