Nota VRM: Mogelijke gevolgen participatie Liberty Global in de Vijver Media

De Vlaamse Regulator voor de Media werd recent gevraagd een nota op te stellen waarin de gevolgen worden onderzocht van de eventuele participatie van Liberty Global in De Vijver Media.

Deze nota is tot stand gekomen binnen het kader van de taken en bevoegdheden die het Mediadecreet van 27 maart 2009 aan de algemene kamer van de VRM heeft verleend, inzonderheid op het vlak van het in kaart brengen van de concentraties in de Vlaamse mediasector.

De nota beschrijft de mogelijke impact op de mediaconcentratie (horizontaal, verticaal en crossmediaal). Voor zover de daartoe bevoegde beleidsniveaus remediërend zouden willen optreden, reikt de nota een aantal denkpistes aan. De VRM wijst er wel op dat de concrete gevolgen van de mogelijke intrede van Liberty Global in het kapitaal van De Vijver Media in sterke mate bepaald zullen worden door de strategie die de betrokken mediaholding in de toekomst zal ontwikkelen. De VRM kan daarop uiteraard niet anticiperen.


Meer weten over Mediaconcentratie?

Rapport Mediaconcentratie in Vlaanderen 2013.

woensdag, 5 februari 2014