Verslag openbare raadpleging in het kader van de marktanalyse

Op 21 december 2012 publiceerde de VRM op zijn website een ontwerp van beslissing over het wholesale referentieaanbod van Telenet en Tecteo.

De betrokken partijen konden tot 20 februari 2013 hun reactie aan de VRM bezorgen.

Volgens het Procedurebesluit moet de VRM een verslag van de resultaten van de openbare raadpleging opmaken. Beide verslagen kan u raadplegen onder de documenten.


De VRM ontving reacties van de volgende partijen:

  • Belgacom
    • Betreffende referentieaanbod Tecteo
    • Betreffende referentieaanbod Telenet
  • Mobistar
  • Telenet

Hun reacties kan u ook nalezen onder de gekoppelde documenten.

Andere belanghebbenden hebben zich nog niet uitgesproken over de al dan niet vertrouwelijke aard van hun bijdragen. Er zal een update volgen naargelang hun reacties hieromtrent.

donderdag, 28 maart 2013