Resultaten online enquête nieuwsbrief

In de maand juli werden de ingeschrevenen op de nieuwsbrief uitgenodigd om deel te nemen aan een online enquête. De enquête bestond uit 9 vragen waarin werd gepeild naar verwachtingen en tevredenheid.

Uit de bevraging blijkt een grote tevredenheid over de nieuwsbrief.  Op de vraag 'Beantwoordt de nieuwsbrief aan uw verwachtingen?' kregen we volgende antwoorden: 

AntwoordPercentage van de respondenten
Ja87,6%
Nee12,4%

 

De ingeschrevenen op de nieuwsbrief werd gevraagd om de nieuwsbrief een score op 10 te geven. Ook uit deze scores blijkt een grote tevredenheid over de nieuwsbrief. Bijna 95% van de respondenten gaf de nieuwsbrief een score van minstens 7/10. Volgende scores werden gegeven: 

Score op 10Percentage van de respondenten
10/100,83%
9/1012,40%
8/1055,37%
7/1026,45%
6/104,96%

 

De verschillende rubrieken uit de nieuwsbrief scoren zeer sterk. Vooral het sectornieuws en de beslissingen worden erg geapprecieerd.

Op de vraag 'Wat vindt u van de verschillende rubrieken in de nieuwsbrief?' kregen we volgende antwoorden:

RubriekHeel interessant - interessantGeen meningMinder interessant - niet interessant
VRM-Nieuws86,77%5,79%7,44%
Sectornieuws96,69%2,48%0,83%
Beslissingen94,22%4,96%0,83%
Aankondigingen76,86%14,05%9,09%

 

Ook de frequentie van de nieuwsbrief (momenteel 8 nieuwsbrieven per jaar) werd bevraagd.Daaruit blijkt dat een meerderheid van de respondenten de huidige frequentie goed vindt. 3/10 van de respondenten wil graag nog vaker de nieuwsbrief ontvangen:

Tevredenheid over huidige FrequentiePercentage van de respondenten
Dat is prima66,12%
Liever meer30,58%
Liever minder3,31%

 

De VRM wenst alle respondenten te bedanken voor de deelname aan de enquête. De VRM gaat met de resultaten van de enquête aan de slag om de nieuwsbrief nog te verbeteren !

donderdag, 5 september 2013