Herziening breedband- en omroepmarkt: kwalitatieve vragenlijst

Op 1 juli 2011 heeft de CRC (Conferentie van Regulatoren van de elektronische-communicatiesector) een reeks beslissingen aangenomen in verband met de breedband- en de omroepmarkt:

  • een beslissing betreffende de wholesalemarkten van het aansluitnetwerk en bitstream, waarin de dominantie van Belgacom op beide markten werd vastgesteld;
  • vier beslissingen met betrekking tot de retailomroepmarkten (een markt per kabelzone), waarin de dominantie van elke kabeloperator in zijn dekkingszone werd vastgesteld.


In de CRC-beslissingen van 1 juli 2011 wordt aangegeven dat de huidige marktanalyse in principe geldt voor een periode van drie jaar (zie bijvoorbeeld § 785 van de CRC-beslissing van 1 juli 2011 betreffende de analyse van de markt voor televisieomroep in het Nederlandse taalgebied). Deze periode loopt langzaamaan ten einde.

Om de herziening van de betreffende markten aan te vatten werd aan belanghebbenden vrijblijvend gevraagd de onderstaande vragenlijst in te vullen vóór 30 januari 2014. Deze periode is met twee weken verlengd tot 16 februari 2014.

De reacties kunnen verzonden worden
- via mail naar [email protected]
- of via de post naar:

Vlaamse Regulator voor de Media
Koning Albert II laan 20, bus 21
1000 Brussel

woensdag, 18 december 2013