Beperkte erkenningsronde voor lokale radio

Op woensdag 10 april 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad het bericht over een beperkte erkenningsronde voor lokale radio-omroeporganisaties.

Kandidaten kunnen een dossier indienen voor een erkenning als lokale radio-omroeporganisatie voor 8 frequenties die zijn vrijgekomen. De nieuwe erkenningen zullen gelden tot 25 september 2016. Dan lopen ook alle reeds bestaande erkenningen en vergunningen van particuliere radio-omroeporganisaties af.

De aanvragen tot erkenning als lokale radio-omroeporganisatie moeten worden ingediend bij de Vlaamse Regulator voor de Media ten laatste 30 dagen na publicatie van de oproep in het Belgisch Staatsblad. Ten laatste 120 dagen na deze publicatie moeten de erkenningen afgerond zijn.

Voor de aanvragen moet gebruik worden gemaakt van een standaardformulier dat beschikbaar is op deze website. Het standaardformulier kan ook bij de griffie van de Vlaamse Regulator voor de Media worden verkregen.

Meer informatie vindt u in de documenten in bijlage.

De informatie is ook beschikbaar op de website van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (nieuw venster)

woensdag, 10 april 2013