Aanpassingen wholesale-referentieaanbiedingen aan opmerkingen CRC-beslissingen van 3 september 2013

De CRC heeft op 3 september 2013 drie beslissingen aangenomen aangaande de wholesalereferentieaanbiedingen van respectievelijk Tecteo, Telenet en Coditel, in het Nederlandse taalgebied.
In deze beslissingen kregen de kabeloperatoren een periode van 30 dagen om hun referentieaanbiedingen in overeenstemming te brengen met de bepalingen van deze beslissingen.

Met deze communicatie publiceert de VRM de door Tecteo, Telenet en Coditel gewijzigde referentieaanbiedingen voor het Nederlandse taalgebied.

De VRM wijst erop dat deze referentieaanbiedingen nog niet volledig in lijn zijn met de CRC-beslissingen van 3 september 2013. Toch vindt de VRM dat deze afwijkingen een publicatie van de referentieaanbiedingen niet in de weg mogen staan. Te meer daar de huidige staat van de referentieaanbiedingen wel een goede basis vormt voor de geïnteresseerde operatoren om onderhandelingen te starten betreffende toegang tot de diensten.

Operatoren kunnen ook, indien gewenst, op grond van deze referentieaanbiedingen een intentieverklaring (Letter of Intent) neerleggen waarna de betrokken kabeloperatoren over 6 maanden tijd beschikken om de referentieaanbiedingen, zoals ze zijn aangepast door de CRC-beslissingen van 3 september 2013, te implementeren.

De VRM zal het nodige ondernemen om deze referentieaanbiedingen zo snel mogelijk in lijn te brengen met de voornoemde beslissingen en de noden van de markt.

U vindt de referentieaanbiedingen van Tecteo, Telenet en Coditel onder de documenten.

dinsdag, 29 oktober 2013