Verslag symposium : Connected TV: de (Vlaamse) mediasector onder druk ?!

Op woensdag 5 december 2012 organiseerde de Vlaamse Regulator voor de Media het symposium 'Connected TV: De (Vlaamse) mediasector onder druk ?!'

Het symposium werd geopend door Dirk Peereman, griffier van de algemene kamer van de Vlaamse Regulator voor de Media. Hij verontschuldigde gedelegeerd bestuurder Joris Sels wegens ziekte. De probleemstelling werd geschetst door Katia Segers, voorzitster van de raad van bestuur van de VRM.  

Centraal op het symposium stonden verschillende vragen. Is Connected TV  een succes of kan het dat worden? Welke zal de impact zijn op de Vlaamse mediasector? Worden de bestaande machtsverhoudingen in de mediasector onder druk gezet? Kennen we binnen enkele jaren nog traditionele omroepen die ons een volledig programmaschema aanbieden? Kijken we internationale series via die traditionele omroepen of worden de series door de producent rechtstreeks aan de consument aangeboden?  

Na deze probleemstelling volgde een paneldebat, gemodereerd door VRT-journalist Marc Van de Looverbosch, met volgende sprekers:

  • Mevrouw Ann Glorieus (Sony Belgium)
  • De heer Steven Tas (Belgacom)
  • De heer Stefan De Keyser (voorheen SBS Belgium)
  • Mevrouw Emilie Anthonis (Association of Commercial Television in Europe)

Ann Glorieus beklemtoonde dat Connected TV  een relatief nieuw verschijnsel is. Opvallend is dat hoewel er heel veel televisietoestellen verkocht worden die op het internet kunnen aangesloten worden, de meeste televisiekijkers er geen gebruik van maken.  De Belgische televisiekijker is zeer traditioneel ingesteld wat ook blijkt uit het feit dat hij pas tot vervanging van zijn televisietoestel overgaat na gemiddeld 8 à 10 jaar.  

Steven Tas verklaarde dat we de uitdaging die Connected TV biedt niet uit de weg mogen gaan.  Belgacom is steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden die binnen haar aanbod zouden kunnen worden ingepast. Connected TV  vormt er daar één van. Het is zeker geen bedreiging, maar eerder een medium dat als complementair moet worden gezien.

De vertegenwoordiger van Belgacom onderstreepte voorts vooral het belang van een goed functionerend medialandschap. Door de snelle technologische evoluties bereik je dit  niet door continu de regelgeving aan te passen of defensief te reageren tegenover elke nieuwe verandering, maar wel door onderlinge verstandhouding en overleg met alle spelers in het werkveld.

Voor Belgacom is het ook van belang dat er een level playing field is. Hier ligt een belangrijke taak weggelegd voor regulatoren omdat zij er moeten op toezien dat de lat voor iedereen gelijk wordt gelegd. Dit betekent dat Google TV en Apple TV op dezelfde manier moeten worden behandeld als de traditionele omroepen.  Wat Connected TV betreft, wordt voorts vooral uitgekeken naar de visie van de Europese Commissie en het Groenboek dat die in januari 2013 zal publiceren en waarop alle betrokken partijen zullen kunnen reageren.

Stefan De Keyser onderstreepte dat Connected TV vele opportuniteiten biedt. Het zal de traditionele lineaire televisie echter nooit volledig  kunnen vervangen. Wel zullen er aanzienlijke verschuivingen komen binnen het medialandschap, mede door de talrijke technologische innovaties.  Hij wees er daarbij op dat er duidelijke financieringsmodellen moeten zijn die ervoor zorgen dat de aanbieders van content  kunnen blijven investeren in lokale content. 

Hij verklaarde dat technologische innovaties zoals 'Uitgesteld Kijken' moeten worden gestimuleerd, maar dit mag niet ten koste gaan van de omroepen, die uiteindelijk instaan voor het maken van lokale producties.  Ook de dienstenverdelers dienen hun verantwoordelijkheid op te nemen.

Emilie Anthonis verklaarde dat televisie bij uitstek een lean back medium is, waar kijkers gebruik van maken om zich te ontspannen. Ondertussen gebruiken jongere kijkers  televisie vooral als een lean forward medium, waarbij sociale media en interactie de centrale begrippen zijn. Deze behoefte wordt ingevuld via tablets en laptops die als second screen worden gebruikt.

Ze verklaarde dat technologische innovatie zeer belangrijk is, maar dat er ook moet voor worden gewaakt dat hierdoor de investeringen in lokale content niet verdwijnen. De verhouding tussen de dienstenverdelers en de omroepen dient dringend te worden geherdefinieerd waarbij er een vorm van signaalintegriteit komt waarbij de omroepen de controle over het signaal kunnen houden.

In zijn slotwoord beklemtoonde professor Erik Dejonghe dat het slagen van nieuwe technologie afhankelijk is van technologische, economische en sociale factoren.  Op dit moment is het echter nog niet duidelijk hoe de verdere evolutie precies zal gebeuren.  Hij stelde wel vast dat dienstenverdelers en omroepen een permanente strijd voeren die uiteindelijk niemand ten goede komt.

Hij waarschuwde de omroepen en dienstenverdelers dat wanneer ze met getrokken messen tegenover elkaar blijven staan, buitenlandse mediagroepen munt zullen proberen te slaan uit deze situatie. Hij riep daarom op om tot een vreedzaam overleg, een soort 'Poupehan' van de Vlaamse media, te komen. 

Extra info :

Artikel De Morgen - 07/12/12 - "Tijd voor een vreedzaam overleg tussen omroepen en distributeurs (nieuw venster) 

Katia Segers       
Katia Segers

 

  Tijd voor wat interactie met de zaal

 

Het panel

 

 

Slotwoord Erik Dejonghe

 

 

Publiek

Archief

Verslag symposium 2011: Mediaconcentratie: kansen en bedreigingen in Vlaanderen

Verslag symposium 2010: nieuwe trends in televisiereclame 

woensdag, 19 december 2012

Afbeeldingen

Katia Segers
Katia Segers