Waarschuwing voor nv DPG Media (VTM – uitzenden sponsorvermelding – commerciële communicatie over suikerhoudend snoepgoed)

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM controleerde de lineaire uitzending van het programma ‘Familie’ (VTM – 26 februari 2024).

De onderzoekscel van de VRM stelt hierbij vast dat voorafgaand een sponsorvermelding wordt uitgezonden die commerciële communicatie over suikerhoudend snoepgoed betreft. Het decretaal voorgeschreven logo dat daarbij moet worden getoond, ontbreekt echter. De onderzoekscel stelt bovendien ook vast dat deze sponsorboodschap ook geen duidelijke sponsoridentificatie bevat. Artikel 91, eerste lid, 3°, van het Mediadecreet schrijft voor dat de kijkers duidelijk moeten worden gewezen op het bestaan van een sponsoringovereenkomst. Een sponsorvermelding dient daartoe een duidelijk identificeren element te bevatten, een duidelijk logo en/of auditieve en/of geschreven tekst.

Nv DPG Media erkent dat bij de uitzending van deze sponsorvermelding, die commerciële communicatie over suikerhoudend snoepgoed bevat, de bijhorende gestileerde afbeelding van een tandenborstel ontbreekt alsook de duidelijke sponsoridentificatie.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de algemene kamer van de VRM rekening met het gegeven dat recent geen dergelijke inbreuken bij nv DPG Media werden vastgesteld.

De VRM besluit nv DPG Media dan ook te waarschuwen voor deze inbreuken op het Mediadecreet.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
nv DPG Media
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 22 mei 2024
Beslissingsnummer:
2024-031
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek