VRM legt VRT boete op van 10.000 euro (VRT Canvas – uitzenden sponsorboodschappen voor online kansspelen – Europa Conference League en Europa League)

Korte samenvatting van de beslissing:

De onderzoekscel van de VRM controleerde meermaals de uitzendingen van voetbalwedstrijden in het kader van de Europa League en Europa Conference League op VRT Canvas (21 september, 5 oktober en 26 oktober 2023).

Op elke onderzochte datum werden door VRT Canvas sponsorboodschappen voor online kansspelen uitgezonden. Op bovengenoemde data gaat het telkens in totaal over zes sponsorvermeldingen. Het betreft telkens twee sponsorvermeldingen vóór de wedstrijd, twee sponsorvermeldingen tijdens de rust/onderbreking en twee sponsorvermeldingen na afloop van de wedstrijd.

KB kansspelreclame

Op 8 maart 2023 is het koninklijk besluit van 27 februari 2023 tot bepaling van de nadere regels betreffende de reclame voor kansspelen (hierna: het KB kansspelreclame) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dit KB trad op 1 juli 2023 in werking.

Het KB kansspelreclame legt regels op voor de inhoud van reclame voor kansspelen en weddenschappen.
Artikel 6 van het KB bepaalt de nadere regels omtrent de inhoudelijke elementen van de reclame die worden toegestaan, de aangelegenheden waarbij reclame kan worden getoond, het tijdsbestek waarbinnen de reclame kan worden getoond en de frequentie ervan.

Zo bepaalt het KB dat de uitzending van boodschappen van sportsponsoring enkel is toegestaan tijdens de periode van 15 minuten vóór het begin en de periode van 15 minuten na het einde van de rechtstreekse uitzending van een sportwedstrijd.

In het KB wordt eveneens bepaald dat reclame geen natuurlijke of fictieve personages mag afbeelden, noch stemmen gebruiken van bekende natuurlijk of fictieve personages.

Beoordeling door de VRM

De VRM stelt vast dat het uitzenden van sponsorvermeldingen ten behoeve van een vergunninghouder voor online kansspelen tijdens de onderbreking van een wedstrijd strijdig is met een correcte toepassing van het KB kansspelreclame.

Daarnaast wordt vastgesteld dat in de sponsorvermeldingen aan het begin telkens beelden worden getoond van natuurlijke personen (in dit geval ‘supporters’). Ook hier stelt de VRM vast dat het uitzenden van sponsorvermeldingen ten behoeve van een vergunninghouder voor online kansspelen, waarbij natuurlijke personen worden afgebeeld, in strijd is met een correcte toepassing van het KB kansspelreclame.

De uitzendingen betekenen zo  een inbreuk op artikel 52 van het Mediadecreet, dat stelt dat “de aanbieders van omroepdiensten mogen geen commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut uitzendingen die in strijd zijn met wettelijke bepalingen”.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM enerzijds rekening met het gegeven dat dergelijke inbreuken voor het eerst bij VRT worden vastgesteld en op een vergissing zouden berusten. Anderzijds kan de VRM niet voorbijgaan aan de grote maatschappelijke impact die reclame voor kansspelen heeft. Om die reden is reclame voor kansspelen dan ook aan strikte regels en beperkingen onderworpen en vormen schendingen daarvan zeer ernstige inbreuken. Bovendien betroffen de schendingen meervoudige uitzendingen die een groot publiek hebben bereikt.

De VRM besluit VRT een administratieve geldboete van 10.000 euro op te leggen.


Op de hoogte blijven van het nieuws van de VRM?

LinkedinOnze pagina kan bereikt worden via deze link.
X
www.twitter.com/vrmmedia
Whatsapp-verzendlijst: +32 474 49 11 48 (voeg VRM toe aan het adresboek in je smartphone en stuur in Whatsapp een bericht met 'naam voornaam, inschrijving')
Of schrijf in op onze nieuwsbrief 

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 15 februari 2024
Beslissingsnummer:
2024-011
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek