VRM legt nv DPG Media boete op van 10.000 euro (VTM2 – reclamespot VTM GO en Dr. Oetker)

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM controleerde de uitzendingen (5 februari 2024, 17u-23u) van vier verschillende televisieomroeporganisaties. Het betreft onder meer de uitzendingen van VTM2 (nv DPG Media).

Tijdens deze periode  werd een spot voor VTM GO en Dr. Oetker Ristorante Pizza driemaal uitgezonden, telkens na de eindbumper en dus buiten het reclameblok.
De spot heeft een duurtijd van 35 seconden. Fragmenten van films en andere programma’s die beschikbaar zijn op het VTM GO-platform worden verweven met beelden uit een reclamespot voor Dr. Oetker Pizza Ristorante.

Artikel 79, § 1, van het Mediadecreet bepaalt dat televisiereclame, met uitzondering van zelfpromotie, duidelijk herkenbaar moet zij en moet kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Reclame moet met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden.

Het Mediadecreet verzet zich niet tegen de combinatie van commerciële communicatie in één spot, zo lang de voorgeschreven beperkingen en verplichtingen voor alle bestanddelen van de spot worden nageleefd. Terwijl de commerciële communicatie voor VTM GO zelfpromotie betreft, waarop het herkenbaarheids- en scheidingsprincipe niet van toepassing is, bevat de spot ook televisiereclame voor een pizzamerk waarvoor de verplichte afscheiding van de programma’s wel geldt.
Aangezien in voorliggend geval de commerciële communicatie voor VTM GO en Dr. Oetker met elkaar vermengd en verweven zijn, diende de volledige spot gescheiden van de programma’s te worden uitgezonden.

De betreffende spot werd echter telkens buiten het reclameblok uitgezonden en evenmin op een andere wijze onderscheiden van de programma’s. Nv DPG Media heeft aldus een inbreuk begaan op artikel 79, § 1, van het Mediadecreet.

Bij het bepalen van de sanctie wordt rekening gehouden met het feit dat een schending van de verplichte afscheiding van televisiereclame en redactionele inhoud een zeer ernstige inbreuk betreft. Anderzijds wordt rekening gehouden met het beperkte bereik en marktaandeel van VTM2 en het gegeven dat recent geen dergelijke inbreuken bij nv DPG Media werden vastgesteld.

De VRM besluit een administratieve geldboete van 10.000 euro op te leggen.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
nv DPG Media
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 7 juni 2024
Beslissingsnummer:
2024-030
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek