Opheffing erkenning vzw Radio Uilenspiegel

Korte samenvatting van de beslissing:

Bij VRM-beslissing 2024/003 (8 januari 2024) werd vastgesteld dat vzw Radio Uilenspiegel niet voldeed aan haar uitzendverplichtingen. De VRM gaf vzw Radio Uilenspiegel bijgevolg tot uiterlijk 1 maart 2024 de tijd om zich te conformeren door gebruik te maken van de haar toegewezen zendmogelijkheden.

Vzw Radio Uilenspiegel laat op 4 maart 2024 aan de VRM weten dat zij geen gebruik wenst te maken van de haar toegewezen FM-frequenties.

In een onderzoeksnota (6 maart 2024) m.b.t. het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden en de afstand van de erkenning door vzw Radio Uilenspiegel, is de onderzoekscel van oordeel dat er geen andere optie rest dan de erkenning van vzw Radio Uilenspiegel als lokale radio-omroeporganisatie op te heffen.

De VRM beslist dan ook om de erkenning, verleend aan vzw Radio Uilenspiegel bij ministerieel besluit van 21 oktober 2022, als lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 60 (lokaliteit Essen 105.5 MHz en Wuustwezel 107.2 MHz), op te heffen.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Radio Uilenspiegel
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 4 april 2024
Beslissingsnummer:
2024-018
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek