Klacht tegen Telenet bv niet ontvankelijk

Korte samenvatting van de beslissing:

Ingediende klacht

Op 2 december werd bij de VRM een klacht ingediend tegen Telenet bv. Volgens de klagende partij onderbreekt/overstemt Telenet “radio-uitzendingen” in het midden van een interview of lied voor reclameboodschappen van derden en dit buiten de klassieke reclameblokken van de radiozenders.

De klagende partij geeft aan geen dag en uur van uitzending te kunnen aanduiden “omdat de onderbreking op elk moment kan gebeuren, alleszins bij aanvang van de connectie welke de individuele luisteraar maakt”. Volgens de klagende partij is de reclameboodschap “niet afhankelijk van dag en uur van uitzending van het betrokken programma” zodat de vereiste om binnen de 15 dagen na de gebeurtenis een klacht in te dienen hier niet van toepassing is. De klagende partij voert aan dat haar belang bij het indienen van de klacht voortvloeit uit “als luisteraar om naar onverhinderde radio-uitzendingen te kunnen luisteren”.

Beoordeling door de VRM

Om aan de vereiste van ontvankelijkheid te voldoen, dient de klagende partij in haar klacht onder meer de (radio)uitzending aan te wijzen waartegen zij opkomt en daarbij de datum (dag en uur) van de uitzending te vermelden. De VRM stelt echter vast dat de klagende partij dit na laat.
Door het ontbreken van enige informatie over welke uitzendingen van welke radio-omroeporganisatie het gaat, worden de uitzendingen waarop de klacht betrekking heeft, dan ook niet, of in ieder geval onvoldoende, aangeduid.

Hierdoor is het voor de aangeklaagde partij onmogelijk om zich zinvol en daardwerkelijk te verweren.
De inhoud van de klacht en de eventuele gegrondheid ervan kan onmogelijk worden beoordeeld.

De VRM besluit de klacht niet ontvankelijk te verklaren.

Partij 1:
E.P.
Partij 2:
Telenet bv
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 30 januari 2024
Beslissingsnummer:
2024-010
Type procedure:
Klacht