Waarschuwing voor Margot Verhille (duidelijk herkenbaar maken van commerciële communicatie)

Korte samenvatting van de beslissing:

De onderzoekscel van de VRM heeft de online video’s van Margot Verhille op de platformdiensten Instagram en Tiktok aan een onderzoek onderworpen, dit in de periode 15 maart – 15 april 2023. Het onderzoek betreft de profielen ‘margot.verhille’ (Instagram en Tiktok).

Aanleiding voor het onderzoek waren indicaties dat commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt in eerdere door Margot Verhille online geplaatste video’s op deze platformen.

Reeds eerder, op 28 maart 2022 – 11 augustus 2022 – 14 september 2022, werd Margot Verhille door de onderzoekscel van de VRM gecontacteerd naar aanleiding van door haar online geplaatste video’s waarin mogelijk commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt. Daarbij werd telkens duidelijk gewezen op de betreffende verplichtingen uit het Mediadecreet en werd ook verwezen naar de VRM-website voor meer informatie rond de regelgeving en meer bepaald het ‘Content Creator Protocol’ (CCP) van de VRM.

Vaststellingen bij de online geplaatste video’s van Margot Verhille

Margot Verhille geeft in haar verweer de aanwezigheid van commerciële communicatie toe in enkele van de video’s die tijdens de onderzochte periode werden gepost.

In enkele gevallen heeft ze echter nagelaten de platform “disclosure feature” te activeren bij deze video’s. Hierdoor werd de aanwezige commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar gemaakt voor de kijkers.

In andere gevallen werd ook niet betwist dat er sprake was van commerciële communicatie. Het ging namelijk om een kosteloos hotelverblijf en een gratis ontvangen product. Deze gelden als “een soortgelijke vergoeding”, zoals bedoeld in de definitie van commerciële communicatie uit artikel 2, 5°, van het Mediadecreet. Ook in dergelijke gevallen geldt de verplichting tot herkenbaar maken van commerciële communicatie.

Bij één video ontbreekt elke vermelding die op commerciële communicatie zou kunnen wijzen. Bij een andere video werd enkel de vermelding “gifted” toegevoegd. Dit is niet alleen een Engelse term, die mogelijk niet alle Vlaamse volgers begrijpen, ook wijst de inhoud ervan onvoldoende duidelijk op de aanwezigheid van commerciële communicatie.

Bijgevolg heeft Margot Verhille de bepalingen van artikel 53 van het Mediadecreet geschonden.

Bij het bepalen van de sanctie wordt rekening gehouden met het gegeven dat deze regelgeving vrij nieuw is voor content creators, influencers en vloggers (ook al werden zij reeds uitvoerig geïnformeerd) en dergelijke inbreuk voor het eerst bij VRM-beslissing wordt vastgesteld bij Margot Verhille.


Op de hoogte blijven van het nieuws van de VRM?

Twitterwww.twitter.com/vrmmedia
Whatsapp-verzendlijst: +32 474 49 11 48 (voeg VRM toe aan het adresboek in je smartphone en stuur in Whatsapp een bericht met 'naam voornaam, inschrijving')
LinkedinOnze pagina kan bereikt worden via deze link.
Of schrijf in op onze nieuwsbrief 

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Margot Verhille
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 20 juni 2023
Beslissingsnummer:
2023-030
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek