Verlenging licentie nv Norkring België

Korte samenvatting van de beslissing:

Bij brief van 20 juni 2023 vraagt nv Norkring België de verlening van de licentie aan voor het aanbieden van een televisieomroepnetwerk, zoals eerder verleend door de Vlaamse Regulator voor de Media bij beslissing 2009/051 van 22 juni 2009. Het betreft de verlening van de frequentiepakketten 1, 2, 3, 5 en 6.

Uit het onderzoeksrapport van de onderzoekscel van de VRM blijkt dat er geen bezwaren zijn om de aanvraag tot verlenging van de licentie van nv Norkring België voor het aanbieden van een televisieomroepnetwerk en de bijhorende zendvergunningen, zoals ingediend op 20 juni 2023, in te willigen voor een opeenvolgende termijn van vijftien jaar.

Bijgevolg beslist de VRM de licentie voor het aanbieden van een televisieomroepnetwerk van nv Norkring België vanaf 22 juni 2024 voor de duur van vijftien jaar te verlengen.
De verlenging van de licentie heeft betrekking op de pakketten 1 (frequentiekanalen 40 en 41), 2 (frequentiekanalen 43 en 44) , 3 (frequentiekanalen 46 en 47), 5 (frequentiekanalen 23, 26, 34, 37, 39 en 48) en 6 (frequentiekanaal 34), zoals vermeld in Bijlage I. van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008 houdende de vastlegging van de pakketten van digitale frequenties die zullen worden vrijgegeven tijdens een eerste vergelijkende toets voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk en de bijhorende zendvergunningen. 

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 24 juli 2023
Beslissingsnummer:
2023-033
Type procedure: