Uitzenden reclame bij live kijken via Sporza: VRM legt VRT boete op van 5.000 euro

Korte samenvatting van de beslissing:

Bij beslissing 2022-033 (10 oktober 2022) kreeg de VRT een waarschuwing opgelegd. De VRM oordeelde toen dat de commerciële boodschappen, uitgezonden bij de livestream-uitzendingen op VRT MAX beantwoorden aan de decretale definitie van reclame en bijgevolg onder de verbodsbepaling van artikel 50 van het Mediadecreet vallen.

In navolging van bovengenoemde beslissing werden de lineaire uitzendingen via de ‘Sporza’-app en de ‘Sporza’-website aan een opvolgonderzoek onderworpen. Hierbij werden de livestream-televisie-uitzendingen via ‘Sporza’ (app en website) door de onderzoekscel van de VRM steekproefsgewijs onderzocht in de periode van 28 november 2022 – 7 december 2022.

Uit het onderzoek blijkt dat de kijker, die heeft gekozen voor “nu live” op sporza.be, en vervolgens drukt op de pijl/knop “livestream” van de sportwedstrijd die op dat moment rechtstreeks wordt uitgezonden, een commerciële boodschap van 10 tot 20 seconden te zien krijgt, gevolgd door de betrokken rechtstreekse uitzending van de sportwedstrijd.

De commerciële boodschappen, uitgezonden bij de livestream-televisie-uitzendingen via Sporza (website en app) tijdens de onderzochte periode, beantwoorden aan de decretale definitie van reclame en vallen bijgevolg onder de verbodsbepaling van artikel 50 van het Mediadecreet.

Tijdens de onderzochte periode wordt ook een reclamespot voor ‘UNIBET’ uitgezonden. Dit betekent een inbreuk op het KB kansspelen en daardoor ook op artikel 52 van het Mediadecreet.

Bij het bepalen van de sanctie kan de VRM niet voorbijgaan aan het herhaalde karakter van een identieke inbreuk zoals vastgesteld en met een waarschuwing bestraft bij beslissing 2022-033. De VRM besluit een administratieve geldboete op te leggen.

Bij het bepalen van het bedrag van de administratieve geldboete houdt de VRM rekening met het gegeven dat de uitzending van dergelijke reclame intussen is gestopt, alvast tot aan de uitspraak van de Raad van State in het annulatieberoep tegen beslissing 2022-033. De VRM besluit een administratie geldboete van 5.000 euro op te leggen.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 5 april 2023
Beslissingsnummer:
2023-005
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek