Radio Maaskant (vzw Scomiro) dient zich uiterlijk op 1 september 2023 te conformeren aan de regelgeving door gebruik te maken van de haar toegewezen zendmogelijkheden

Korte samenvatting van de beslissing:

Radio Maaskant werd bij ministerieel besluit van 14 juli 2017 erkend voor een termijn van negen jaar als lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 109 (Maasmechelen – 106.7 MHz).

Bij controles in oktober 2022 en op 5 mei 2023 heeft de onderzoekscel van de VRM echter vastgesteld dat Radio Maaskant geen uitzendingen meer verzorgt. Radio Maaskant blijkt aldus geruime tijd haar toegekende frequentie onbenut te laten.

Radio Maaskant erkent geen gebruik te maken van haar zendmogelijkheden voor de lokaliteit Maasmechelen 106.7 MHz maar maakt zich sterkt dat zij de uitzendingen op 1 juli 2023 zal kunnen hervatten.

De VRM kan de erkenning van een lokale radio-omroeporganisatie opheffen in geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden. Een opheffing moet echter altijd worden voorafgegaan door een ingebrekestelling door de VRM die de omroeporganisatie de kans biedt, ten vroegste binnen de maand, aan alle voorschriften te voldoen (overeenkomstig artikel 39 van het Procedurebesluit).

Bijgevolg krijgt Radio Maaskant tot uiterlijk 1 september 2023 de tijd om zich te conformeren door gebruik te maken van de haar toegewezen zendmogelijkheden.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
vzw Scomiro
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 3 juli 2023
Beslissingsnummer:
2023-032
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek