Opheffing erkenning VZW Tele Randstad (105.8 FM Hoeilaart – 107.8 FM Overijse)

Korte samenvatting van de beslissing:

Aan VZW Tele Randstad werd bij ministerieel besluit van 21 oktober 2022 een erkenning verleend als lokale radio-omroeporganisatie voor frequentiepakket 86 (105.8 FM Hoeilaart – 107.8 Overijse).

Met een schrijven van 20 maart 2023 bevestigt VZW Tele Randstad formeel afstand te willen doen van de erkenning en het gebruik van het frequentiepakket 86.

Aangezien VZW Tele Randstad heeft verklaard geen gebruik te zullen maken van de haar toegewezen zendmogelijkheden, is het noodzakelijk om, ter vrijwaring van de orde van het radiolandschap en met name het daadwerkelijk en correct aanwenden van zendmogelijkheden, de erkenning op te heffen.

De VRM besluit dan ook de betroffen erkenning op te heffen.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Tele Randstad
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 30 mei 2023
Beslissingsnummer:
2023-022
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek