Opheffing erkenning vzw Scomiro (Radio Maaskant - Maasmechelen)

Korte samenvatting van de beslissing:

Bij VRM-beslissing 2023-032 (26 juni 2023) stelt de algemene kamer van de VRM bij Radio Maaskant een inbreuk vast op artikel 133, §1, eerste lid, artikel 144, eerste lid, in fine en artikel 228, laatste lid, van het Mediadecreet. Radio Maaskant dient tegen uiterlijk 1 september 2023 aan alle voorschriften te voldoen.

Per -email van 29 augustus 2023 laat Radio Maaskant aan de VRM weten dat zij definitief stopt met uitzenden.
Op 29 augustus 2023 legt de onderzoekscel van de VRM een nota voor aan de algemene kamer van de VRM met betrekking tot het definitief stopzetten van de uitzendingen van Radio Maaskant.

De algemene kamer van de VRM behandelt de zaak ter zitting van 11 september 2023.

Aangezien Radio Maaskant verklaart geen gebruik meer te zullen maken van de haar toegewezen zendmogelijkheden, is het noodzakelijk om, ter vrijwaring van de orde van het radiolandschap en met name het daadwerkelijk en correct aanwenden van zendmogelijkheden, de erkenning op te heffen.

Het opheffen van een erkenning van een radio-omroeporganisatie heeft de opheffing van de zendvergunning tot gevolg.

Bijgevolg besluit de VRM de erkenning verleend aan vzw Scomiro als lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 109 (lokaliteit Maasmechelen 106.7 MHz) op te heffen.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
vzw Scomiro
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 29 september 2023
Beslissingsnummer:
2023-037
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek