Klacht vzw Grootouders voor het Klimaat tegen VRT ongegrond (Eén – Iedereen Beroemd – rubriek ‘Gas geven’)

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM ontving een klacht van vzw Grootouders voor het Klimaat tegen de VRT. De klacht heeft betrekking op het programma ‘Iedereen Beroemd’, uitgezonden tussen 30 januari 2023 – 3 februari 2023. Volgens de klagende partij is er in de rubriek ‘Gas geven’ sprake van commerciële reclamecommunicatie die een inbreuk op artikel 62 van het Mediadecreet zou betekenen en misleidende sluikse reclame zou zijn.

Artikel 62 van het Mediadecreet bepaalt dat:

“Commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut mogen niet aansporen tot gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of de veiligheid, of dat in hoge mate schadelijk is voor het milieu.”

In zijn beoordeling geeft de VRM aan dat de rubriek ‘Gas geven’ (Eén, nu VRT1 – Iedereen beroemd – 30 januari-3 februari 2023) commerciële communicatie bevat voor een energieleverancier. Bij de aanvang van de rubriek wordt immers een container met de benaming, het merk en het logo van een energieleverancier getoond. Vervolgens bestaat de rubriek volledig uit een wedstrijd.

De VRM stelt vast dat de betreffende commerciële communicatie de kijker nergens toe aanspoort, noch visueel, noch auditief.
Het louter promoten van goederen, diensten of imago van een natuurlijke of rechtspersoon die een economische activiteit verricht, in dit geval van een energieleverancier, maakt, zoals de klagende partij opmerkt, inherent deel uit van de decretale definitie van commerciële communicatie. De loutere vaststelling van het promoten op zich, zoals de klagende partij aanvoert, volstaat dan ook niet om te besluiten dat die commerciële communicatie de kijker zou aansporen tot een gedrag dat door het Mediadecreet wordt verboden.

Bijgevolg besluit de VRM dat de rubriek ‘Gas geven’ (Eén – Iedereen Beroemd – 30 januari 2023-3 februari 2023) geen commerciële communicatie bevat die aanspoort tot gedrag dat in hoge mate schadelijk is voor het milieu. Bijgevolg heeft VRT het artikel 62 van het Mediadecreet niet geschonden.

De voorliggende klacht wordt bijgevolg ongegrond verklaard.

Partij 1:
GVK
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 10 mei 2023
Beslissingsnummer:
2023-009
Type procedure:
Klacht