Klacht tegen ‘Extreme Makeover Home Edition – Vlaanderen’ (Play4) kennelijk onontvankelijk