Erkenning coproductieproject “THIS IS NOT A MURDER MYSTERY” (NV Proximus)

Korte samenvatting van de beslissing:

Voor deze beslissing wordt verwezen naar:

  • Artikel 184/1, § 2, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie;
  • Artikelen 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 betreffende de stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector, vermeld in artikel 184/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie;

De beoordelingscommissie heeft op 9 maart 2023 een gunstig advies verleend aan het coproductieproject “THIS IS NOT A MURDER MYSTERY”, zoals ingediend door NV Proximus op 15 februari 2023.

De algemene kamer van de Vlaamse Regulator voor de Media beslist aldus het project “THIS IS NOT A MURDER MYSTERY” te erkennen als coproductieproject.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 april 2023
Beslissingsnummer:
2023-019
Type procedure:
Erkenning