VRM legt VZW X-Ray FM boete op van 750 euro (niet-respecteren van de voorwaarden van de zendvergunning)

Korte samenvatting van de beslissing:

Ter gelegenheid van luistercontroles in de provincie West-Vlaanderen stelt de onderzoekscel van de VRM op 21 mei 2021 vast dat de uitzendingen door VZW X-Ray FM (106.8 MHz te Torhout) storingsvrij te beluisteren zijn op een afstand van 20 km verwijderd van de vergunde zendlocatie van de radio, ondanks het beperkte toegekend maximaal effectief uitgestraald vermogen van 8 Watt.

De vaststellingen inzake de ruime reikwijdte van de uitzendingen door VZW X-Ray FM worden bij opvolgingsonderzoeken door de onderzoekscel op 25 augustus 2021 en 23 september 2021 bevestigd.

Gelet op de aanwijzingen dat het zendgedrag van VZW X-Ray niet in overeenstemming is met de toegekende zendvoorwaarden, verzoekt de VRM het BIPT op 25 oktober 2021 om een onderzoek naar de uitzendingen door VZW X-Ray in te stellen.

Bij het onderzoek ter plaatse op 2 december 2021 stelt het BIPT vast dat het vergunde zendtoestel is vervangen en dat het vermogen staat ingesteld op 40 Watt i.p.v.  op de vergunde 2 Watt.

De vertegenwoordiger van de radio voert aan dat het vergunde zendtoestel defect is en voorlopig werd vervangen door een ander zendtoestel, waarvan het minimumvermogen 40 Watt bedraagt. De zender zou worden vervangen door een toestel dat op het vergunde zendvermogen kan worden ingesteld.

Bij een onderzoek ter plaatse op 13 december 2021 stelt het BIPT vast dat het zendvermogen staat ingesteld op de vergunde waarde. De radio zendt weliswaar nog steeds uit met een ander type toestel dan vermeld op de vergunning.

Uit het onderzoeksrapport van de onderzoekscel van de VRM, en de controles op 2 en 13 december 2021 door het BIPT, blijkt aldus duidelijk dat VZW X-Ray FM met een veelvoud van het vergunde zendvermogen en met een niet-vergunde zender heeft uitgezonden. De vaststellingen worden niet betwist door VZW X-Ray FM.

Bijgevolg heeft VZW X-Ray FM inbreuken  op artikel 135 van het Mediadecreet begaan door het niet-respecteren van de voorwaarden van de zendvergunning.

Bij de beoordeling van de strafmaat wordt rekening gehouden met het gegeven dat zich voorheen nog geen problemen met deze radio-omroeporganisatie hebben gesteld.

De VRM besluit een administratieve geldboete van 750 euro op te leggen.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW X-Ray FM
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 4 mei 2022
Beslissingsnummer:
2022-010
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek