VRM legt Focus TV boete op van 500 euro (productplaatsing – overmatige aandacht)

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM controleerde de uitzendingen van de particuliere regionale televisieomroeporganisaties (1 oktober 2022, 17u-20u), waaronder de uitzendingen van het omroepprogramma Focus TV.

De uitzendingen van Focus TV bevatten een programmatie in lusvorm waarbij meermaals dezelfde programma’s worden uitgezonden.

Tijdens de onderzochte periode wordt het lifestyle programma ‘Tendens’ viermaal uitgezonden. In het programma, waarbij de aanwezigheid van productplaatsing wordt aangekondigd, komen drie reportages voor.

De tweede reportage in het betroffen programma, betreft een verslag van een promotioneel evenement voor de lancering van een nieuwe collectie van een Amerikaans schoenenmerk. Zowel de merknaam als diverse producten van het schoenenmerk worden in beeld gebracht. Er is dus sprake van het opnemen van of het verwijzen naar een product, dienst of handelsmerk in het kader van een programma, zoals de decretale definitie van productplaatsing vereist.

Het ter beschikking stellen van de producten door het schoenenmerk is een vorm van productiehulp. Daarnaast geeft Focus TV ook aan productiehulp te hebben ontvangen in de vorm van locatie en aankleding. Hieruit volgt dat ook is voldaan aan de decretale vereiste van betaling of een soortgelijke vergoeding.

De reportage wordt aangekondigd onder de benaming ‘Outdoor Wear’. De enige outdoor schoenen die in de reportage aan bod komen, zijn evenwel schoenen van één merk, waarvan het merklogo te zien is op onder meer de promoborden, sweaters en schoendozen.

De VRM besluit dat hier sprake is van overmatige aandacht voor het betrokken schoenmerk. Bijgevolg heeft Focus TV een inbreuk begaan op artikel 100, § 1, 3°, van het Mediadecreet.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met zowel het gegeven dat een inbreuk op de voorwaarden die gelden bij het uitzenden van productplaatsing een ernstige inbreuk is, als met het gegeven dat de betrokken reportage meer dan drie minuten duurde op een totaal van vijftien minuten.

De VRM legt Focus TV dan ook een administratieve geldboete op van 500 euro.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
vzw Regionale TV voor het Noord van West-Vlaanderen
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 26 januari 2023
Beslissingsnummer:
2022-041
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek