Procedure tegen vzw Digitaal (Nazareth 107.5 MHz) stopgezet

Korte samenvatting van de beslissing:

Bij VRM-beslissing 2022/011 (11 april 2022) werd vzw Digitaal in gebreke gesteld (op basis van artikel 134, § 6, en artikel 228, laatste lid, van het Mediadecreet). De radio-omroeporganisatie werd opgedragen om de toestand te regulariseren en uiterlijk op 31 mei 2022 aan alle voorschriften te voldoen.

In het kader van de opvolging van deze beslissing legt de onderzoekscel van de VRM op 16 mei 2022 een rapport voor aangaande de uitzendingen van vzw Digitaal te Nazareth 107.5 MHz. Uit het rapport blijkt dat de onderzoekscel op 13 mei 2022 ter plaatse heeft vastgesteld dat vzw Digitaal de uitzendingen te Nazareth heeft hervat.

Op de vergunde locatie treft de onderzoekscel een zendinstallatie aan met vier dipolen, opgesteld in een richting van 300° ten opzichte van het noorden, overeenkomstig de zendvergunning.

Omdat op deze manier blijkt dat vzw Digitaal zich binnen de vooropgesteld termijn heeft geregulariseerd door de uitzendingen te Nazareth (107.5 MHz) te hervatten, wordt de opgestarte procedure op tegenspraak stopgezet.

 

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Digitaal
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 7 juli 2022
Beslissingsnummer:
2022-024
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek