Klacht (R.M.) tegen promoclip De Allerslimste Mens ter Wereld: afstand van geding

Korte samenvatting van de beslissing:

Op 16 augustus wordt bij de VRM een klacht ingediend tegen nv SBS Belgium. De klacht heeft betrekking op het nieuwe promoclipje voor de quiz 'De Allerslimste Mens ter Wereld', te zien op 'GoPlay' en 'Play4'.

De klager vindt de trailer "diep kwetsend en vernederend voor christenen. De manier waarop Jezus en Zijn kruisiging in beeld worden gebracht, alsook de woordenschat, dit alles is wansmakelijk en beledigend ten aanzien van de diepste overtuigingen van christenen".

Per mail van 18 september 2022 geeft de klager aan dat hij na het lezen van het verweer van nv SBS Belgium zijn klacht wenst in te trekken.

Bijgevolg stelt de VRM afstand van geding vast.

Partij 1:
R.M.
Partij 2:
NV SBS Belgium
Kamer:
Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen
Datum publicatie: 19 oktober 2022
Beslissingsnummer:
2022-031
Type procedure:
Klacht