Geen inbreuk vastgesteld bij RTV (RTV - TV Plus)

Korte samenvatting van de beslissing:

Overzicht van de feiten:

De VRM controleerde de uitzendingen van de particuliere regionale televisieomroeporganisaties (11 november 2021, 17u-20u), waaronder RTV (VZW TV Kempen en Mechelen). Het betreft bij RTV een programmatie in lusvorm, waarbij meermaals dezelfde programma’s worden uitgezonden.

Doorheen het programma-aanbod zendt de omroep verscheidene keren aankondigingsspots uit voor programma’s (‘Body Talk’, ‘Wonen Plus’ en ‘De Ronde van de provincie Antwerpen’) van het omroepprogramma TV Plus van de particuliere televisieomroep BV Lumana.Media. Deze is gevestigd op hetzelfde adres als de regionale televisieomroeporganisatie VZW TV Kempen en Mechelen.

Er blijkt daarbij volgens de onderzoekscel van de VRM, sprake te zijn van een verwevenheid in de werking tussen beide omroepen. Dit blijkt ook uit het gebruik door RTV van pancartes voor het weerbericht en voor de aankondiging van reclame, die verwijzen naar TV Plus.

Het gaat hier volgens de onderzoekscel van de VRM, om twee van elkaar onderscheiden omroeporganisaties.

De spots in kwestie moeten volgens de onderzoekscel van de VRM dus beschouwd worden als commerciële communicatie (cfr. artikel 2, 5°, van het Mediadecreet) en betreffen zelfs een vorm van reclame zoals gedefinieerd in artikel 2, 35°, van het Mediadecreet.

Volgens de onderzoekscel verschijnen de aankondigingsspots voor de TV Plus-programma’s in kwestie tussen het programma-aanbod van RTV door en worden ze niet aangekondigd als reclame. Door deze reclameboodschappen tussen de programma’s uit te zenden zonder duidelijke identificatie of specifieke afscheiding van de overige uitzendingen begaat RTV, volgens de onderzoekscel, een inbreuk op artikel 79, § 1, van  het Mediadecreet.

Argumenten RTV:

De omroeporganisatie voert aan dat zij reeds geruime tijd de uitzendingen splitst in twee merken, namelijk RTV (uitsluitend nieuws-, sport- en duidingsprogramma’s) en TV Plus (alle andere (rand)informatie, d.i. entertainment en infotainment).  Zowel RTV als TV Plus zijn aldus merken van vzw TV Kempen en Mechelen.

RTV bevestigt dat de in het onderzoeksrapport genoemde programma’s werden uitgezonden op het regionale kanaal van RTV. Aangezien het niet om nieuws, sport of duiding gaat, gebeurde dit onder het label van TV Plus. Volgens RTV gaat de aankondiging van de drie betrokken programma’s wel degelijk over zelfpromotie voor uitzendingen op de eigen zender.

Beoordeling:

Na het herbekijken van de beelden en rekening houdend met het verweer van de betrokken omroeporganisatie, oordeelt de VRM dat het verweer kan worden aanvaard. Bijgevolg worden geen inbreuken op het Mediadecreet vastgesteld.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
TV Kempen en Mechelen VZW
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 23 februari 2022
Beslissingsnummer:
2022-003
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek