Erkenning coproductieproject “FAIRTRADE – DE WEG TERUG” (BV Telenet)

Korte samenvatting van de beslissing:

Voor deze beslissing wordt verwezen naar:

  • Het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 184/1, §2;
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 betreffende de stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector, vermeld in artikel 184/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikelen 9 en 11.

De beoordelingscommissie heeft op 15 maart 2022 een gunstig advies verleend aan het coproductieproject “FAIRTRADE – DE WEG TERUG”, zoals ingediend door BV Telenet op 14 februari 2022.

De algemene kamer van de Vlaamse Regulator voor de Media beslist aldus het project “FAIRTRADE – DE WEG TERUG” te erkennen als coproductieproject.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 5 april 2022
Beslissingsnummer:
2022-016
Type procedure:
Erkenning