De VRM geeft vzw ZRO Mietje Stroel tot uiterlijk 15 juni 2022 de tijd om zich te conformeren door gebruik te maken van alle haar toegewezen zendmogelijkheden

Korte samenvatting van de beslissing:

Op 8 maart 2022 legt de onderzoekscel van de VRM een onderzoeksrapport voor aangaande het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden door vzw Zelzaatse Radio Omroep Mietje Stroel. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat vzw ZRO Mietje Stroel, erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 70 bij ministerieel besluit van 14 juli 2017, wel uitzendingen verzorgt te Zelzate 106.2 MHz, maar geen gebruik maakt van de zendmogelijkheden te Gent 107.3 MHz.

Beoordeling door de VRM

Lokale radio-omroeporganisaties hebben tot taak, nadat ze hun erkenning hebben ontvangen, om een verscheidenheid van programma’s te brengen en in FM uit te zenden voor het toegewezen verzorgingsgebied, gebruikmakend van de hen toegewezen zendmogelijkheden.

In geval van het ongebruikt laten van toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, wordt uitdrukkelijk bepaald dat de algemene kamer van de VRM de erkenning van een lokale radio-omroeporganisatie kan schorsen of intrekken.

Een intrekking moet evenwel altijd worden voorafgegaan door een ingebrekestelling die de omroeporganisatie de kans biedt aan alle voorschriften te voldoen en waarbij zij over een regularisatietermijn van ten minste een maand dient te beschikken (artikel 39 van het Procedurebesluit).

Een lokale radio-omroeporganisatie stelt zich met name na het verstrijken van één jaar vanaf de ingangsdatum van de erkenning bloot aan ambtshalve intrekking van haar erkenning door de VRM.

Vzw ZRO Mietje Stroel werd met ingang van 1 januari 2018 erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 70: lokaliteit Zelzate 106.2 MHz en lokaliteit Gent 107.3 MHz bij ministerieel besluit van 14 juli 2017. Bijgevolg diende vzw ZRO Mietje Stroel uiterlijk op 1 januari 2019 uitzendingen te verzorgen op de twee aan haar toegewezen frequenties.

Bij controles op 15 juli 2021 en 2 september 2021 en op 4 februari 2022 heeft de onderzoekscel van de VRM echter vastgesteld dat vzw ZRO Mietje Stroel geen uitzendingen verzorgt via de frequentie 107.3 MHz te Gent.

Uit deze controles blijkt dus dat vzw ZRO Mietje Stroel al geruime tijd één van de twee haar toegekende frequenties onbenut laat.

VZW ZRO Mietje Stroel erkent dat zij geen gebruik maakt van haar zendmogelijkheden voor de lokaliteit Gent 107.3 MHz en geeft toe al eind 2020 te zijn gestopt met uitzenden, doordat zij wegens werken de oorspronkelijke uitzendlocatie diende te verlaten.

Bijgevolg voldoet vzw ZRO Mietje Stroel als lokale radio-omroeporganisatie, door één van de twee haar toegekende frequenties onbenut te laten, niet aan haar uitzendverplichtingen uit artikel 133, § 1, eerste lid, en artikel 144, eerste lid, van het Mediadecreet zoals die ook voorvloeien uit artikel 134, § 6, en artikel 228, laatste lid, van het Mediadecreet.

De VRM geeft vzw ZRO Mietje Stroel tot uiterlijk 15 juni 2022 de tijd om zich te conformeren door gebruik te maken van alle haar toegewezen zendmogelijkheden.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Zelzaatse Radio Omroep Mietje Stroel
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 16 mei 2022
Beslissingsnummer:
2022-021
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek