VRM legt VTM boete op van 20.000 euro (The Voice van Vlaanderen – productplaatsing)

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM controleerde de uitzending van het programma ‘The Voice van Vlaanderen’ (VTM - 28 mei 2021).

Het programma bevat productplaatsing. De omroeporganisatie toont dan ook het PP-logo  bij het begin, na de onderbrekingen en aan het einde van de uitzending.

Het Mediadecreet laat productplaatsing toe. Programma’s met productplaatsing moeten wel voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in artikel 100, § 1, van het Mediadecreet. Zo wordt onder meer bepaald dat in programma’s die productplaatsing bevatten, de producten of diensten in kwestie geen overmatige aandacht mogen krijgen.

Uit de beelden van de desbetreffende uitzending blijkt tijdens de gesprekken in de backstageruimte de veelvuldige, opvallende visuele aandacht voor de benamingen van merken en logo’s.  Zowel een merk van frisdrank, een elektrohandel, een kledingzaak als huishoudapparaten komen daarbij in beeld. Dit gebeurt aan de hand van onder andere een lichtreclame, een grote koelbox, een desk voor de presentator met bijbehorende frisdrank, …

De VRM meent dat hierdoor sprake is van overmatige aandacht.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat inbreuken op de voorwaarden m.b.t. productplaatsing, ernstige inbreuken zijn. Bovendien heeft de omroeporganisaties bij een eerdere vergelijkbare inbreuk reeds een administratieve geldboete van 15.000 euro opgelegd gekregen.

Gelet op de aard van de inbreuk en de eerdere beslissing van de VRM, wordt nu een administratieve geldboete van 20.000 euro opgelegd. *

*Het bedrag van de opgelegde administratieve geldboetes komt niet toe aan de werkingsmiddelen van de Vlaamse Regulator voor de Media, maar wordt toegevoegd aan de algemene inkomsten van de Vlaamse overheid.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
DPG Media NV
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 3 november 2021
Beslissingsnummer:
2021-034
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek