VRM legt Kanaal Z boete op van 2.500 euro (niet conform de regelgeving uitzenden van productplaatsing en publi-reportages)

Korte samenvatting van de beslissing: 

De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (16 november

 2020, 18u-24u), waaronder Kanaal Z (NV Belgian Business Television).

Tijdens de onderzochte periode worden twee programma’s uitgezonden (‘Z Mastercooks’ en ‘Transport & Van.TV’).  Beide programma’s bevatten productplaatsing.

Z Mastercooks

Z Mastercooks is een programmareeks waarin de presentatrice 10 keukenchefs bezoekt, die elke voor haar een gerecht bereiden op een bijpassend bord. In de desbetreffende uitzending zitten volgens de onderzoekscel van de VRM enkele zuiver promotionele bedrijfsfilmpjes, die louter en alleen bedoeld zijn om de bedrijven op een promotioneel gunstige wijze in de kijker te plaatsen. Volgens de VRM gedraagt de omroeporganisatie zich dan ook als een promotiekanaal door volledige medewerking te verlenen aan de promotie van een specifieke handelszaak of -product binnen een programma. Er is op geen enkel moment sprake van een neutrale of onderzoekende benadering vanuit een consumentenperspectief. Door de specifieke aanprijzing en de overmatige aandacht begaat de omroeporganisatie een inbeuk op artikel 100, § 1, 2° en 3°, van het Mediadecreet.

Transport & Van.TV

De rode draad in dit programma, dat 11 maal wordt onderbroken voor publi-reportages (of ‘infomercials’), is het testen en bespreken door de presentatrice van een elektrisch aangedreven bestelwagen.

Volgens de onderzoekscel wordt de kijker op het verkeerde been gezet aangaande de zuiver promotionele bedoelingen bij de uitzending. De VRM stelt vast dat er op geen enkel moment sprake is van een neutrale of onderzoekende benadering vanuit een consumentenperspectief, enkel van een louter positieve belichting door de lovende becommentariëring en promotioneel ondersteunende beeldvorming. De verwevenheid tussen redactionele inhoud en commerciële communicatie in dit programma is de facto totaal. Het gegeven dat het in het programma aanwezige bedrijf en voertuig, zonder uitzondering, uitvoerig en alleen maar positief en lovend worden voorgesteld, komt neer op een rechtstreekse aansporing tot consumptie. Hierdoor en tevens gelet op de specifieke aanprijzingen en de overmatige aandacht begaat Kanaal Z een inbreuk op artikel 100, §1, 2° en 3°, van het Mediadecreet.

Met betrekking tot de publi-reportages (infomercials), blijkt dat op het einde van elke onderbreking een bumper of afscheiding tussen de publi-reportage en het programma ontbreekt.  Hierdoor is niet voldaan aan de verplichting dat publi-reportages duidelijk herkenbaar moeten zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud, zoals wordt voorgeschreven in artikel 79, § 1, van het Mediadecreet.

De inbreuken worden door Kanaal Z erkend.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM enerzijds rekening met het beperkte marktaandeel van het omroepprogramma. Anderzijds wordt ook rekening gehouden met het feit dat inbreuken op artikel 100, § 1, 2° en 3°, van het Mediadecreet niet voor het eerst bij Kanaal Z worden vastgesteld. De VRM besluit voor de vastgestelde inbreuken een administratieve geldboete van 2.500 euro op te leggen.

Mediadecreet

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden.

(…)”

“De programma’s die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de
volgende voorwaarden :

(…)

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of
diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te
prijzen;

3° het product of de dienst in kwestie krijgt geen overmatige aandacht;

(…)”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Belgian Business Television
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 18 februari 2021
Beslissingsnummer:
2021-008
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek