Stopzetting procedure op tegenspraak VZW Happy

Korte samenvatting van de beslissing:

De onderzoekscel van de VRM legde een onderzoeksrapport voor aangaande het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden door VZW Happy.  De algemene kamer van de VRM besliste daarop VZW Happy in een procedure op tegenspraak te betrekken, wat betreft Lubbeek 107.3 MHz, één van de drie haar toegewezen frequenties (frequentiepakket 081).

Op de hoorzitting van 8 maart 2021 verwijst VZW Happy naar een aantal problemen die er geweest zijn op de site waar de radio normaal zou uitzenden. De algemene kamer beslist dat het dossier in voortzetting wordt geplaatst tot de vergadering van de algemene kamer van 10 mei 2021.

Op 4 mei 2021 stelt de onderzoekscel van de VRM Vast dat de uitzendingen van VZW Happy op 107.3 MHz in Lubbeek van start zijn gegaan en aldus is overgegaan tot het uitzenden op alle toegekende frequenties.

Bijgevolg wordt de procedure op tegenspraak stopgezet.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Happy
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 22 juni 2021
Beslissingsnummer:
2020-030
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek