Stopzetting procedure op tegenspraak VZW FM Goud Bree

Korte samenvatting van de beslissing:

De onderzoekscel van de VRM legde een onderzoeksrapport voor aangaande het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden door VZW FM Goud Bree. De algemene kamer van de VRM besliste daarop VZW FM Goud Bree in een procedure op tegenspraak te betrekken, wat  betreft de enige haar toegewezen frequentie Maaseik 95.0 MHz (frequentiepakket 126).

Op 29 januari 2021 ontvangt de VRM schriftelijke opmerkingen van VZW FM Goud Bree. Daarin geeft ze aan vertraging te hebben opgelopen met het uitzenden, maar dat administratief op dat ogenblik alles nagenoeg rond is. De omroeporganisatie maakt zich dan ook sterk binnen de maand te kunnen uitzenden.

De algemene kamer van de VRM behandelt de zaak op de zitting van 8 februari 2021 en stelt VZW FM Goud Bree in gebreke wegens het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden.

Per aangetekend schrijven wordt VZW FM Goud Bree hiervan in kennis gesteld en krijgt zij hierbij tot 31 maart 2021 de kans om de toestand te regulariseren.

De onderzoekscel stelt op 9 maart en 8 april 2021 vast dat VZW FM Goud Bree nog geen uitzendingen verzorgt op 95.0 MHz in Maaseik.

De algemene kamer van de VRM behandelt de zaak op de zitting van 12 april 2021 voor een tweede maal. Daarbij stelt de algemene kamer VZW FM Goud Bree nogmaals in gebreke voor het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden.

Per aangetekend schrijven wordt VZW FM Goud Bree hiervan in kennis gesteld en krijgt tot 31 mei 2021 de kans om de toestand te regulariseren.

Op 4 mei 2021 stelt de onderzoekscel van de VRM vast dat de uitzendingen van VZW FM Goud Bree op 95.0 MHz in Maaseik van start zijn gegaan.

Bijgevolg wordt de procedure op tegenspraak tegen VZW FM Goud Bree stopgezet.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW FM Goud Bree
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 22 juni 2021
Beslissingsnummer:
2021-029
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek