Procedure op tegenspraak tegen VZW Digitaal stopgezet

Korte samenvatting van de beslissing:

Op 20 januari 2021 legt de onderzoekscel van de VRM een onderzoeksrapport voor aangaande het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden te Nazareth door VZW Digitaal (VZW Digitaal - roepnaam: ‘Classixx’). Zij is bij ministerieel besluit van 15 juni 2018 erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor frequentiepakket 51 – lokaliteit Deinze 105.1 MHz, lokaliteit 107.9 MHz en lokaliteit Nazareth 107.5 MHz. Bijgevolg diende zij uiterlijk op 15 juni 2019 uit te zenden.

VZW Digitaal bezorgt per e-mail van 16 februari 2021 schriftelijke opmerkingen aan de VRM en meldt dat zij sedert half januari 2021 volledig uitzendt.

Op 19 februari 2021 stelt de onderzoekscel van de VRM vast dat VZW Digitaal inderdaad gebruik maakt van de toegewezen zendmogelijkheden in Nazareth.

Bijgevolg wordt de procedure op tegenspraak stopgezet.

Mediadecreet

“Als de landelijke, regionale of lokale radio-omroeporganisaties negen maanden na de beslissing tot erkenning nog niet uitzendt, kan de erkenning door de Vlaamse Regulator voor de Media worden ingetrokken.”

“In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer de erkenning van een landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie of de vergunning voor een etheromroepnetwerk schorsen of intrekken.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Digitaal
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 26 maart 2021
Beslissingsnummer:
2021-015
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek