Overschrijding uurlimiet reclame: VRM legt VIJF boete op van 3.000 euro.

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (16 november 2020, 18u-24u), waaronder VIJF (NV SBS Belgium).

Tijdens de onderzochte periode stelt de VRM een overschrijding vast van het in dat tijdvak maximaal toegelaten aandeel televisiereclame- en telewinkelspots. In het tijdvak 18u – 24u werd door VIJF 73 minuten en 14 seconden aan reclame uitgezonden.

Artikel 81, §2, van het Mediadecreet schrijft voor dat het aandeel aan televisiereclame- en telewinkelspots tussen 18u ’s avonds en middernacht niet meer dan 20 percent van het tijdvak mag bedragen, wat overeenkomt met 72 minuten.

Bij het bepalen van de sanctie stelt de VRM enerzijds vast dat de schending van de uurlimiet voor reclame een zeer ernstige inbreuk betreft. Daarenboven wordt de uurlimiet in dit geval in ruime mate overschreden. Anderzijds wordt ook rekening gehouden met het beperkte marktaandeel van het omroepprogramma.

De VRM besluit een administratieve geldboete van 3.000 euro op te leggen.


Het nieuws van de VRM volgen?

Twitterwww.twitter.com/vrmmedia
Whatsapp-verzendlijst: +32 492 13 07 03 (voeg VRM toe aan het adresboek in je smartphone en stuur in Whatsapp een bericht met 'naam voornaam, inschrijving'
LinkedinOnze Linkedin-pagina kan bereikt worden via deze link.
Facebook: Onze Facebook-pagina kan bereikt worden via deze link.
Of schrijf in op onze nieuwsbrief 

 

Mediadecreet

"§2. Het aandeel televisiereclame- en telewinkelspots bedraagt tussen 6 uur 's ochtends en 18 uur 's avonds niet meer dan 20 percent van dat tijdvak. Het aandeel televisiereclame- en telewinkelspots bedraagt tussen 18 uur 's avonds en middernacht niet meer dan 20 percent van dat tijdvak."

"§3. Paragraaf 2 is niet van toepassing op boodschappen van de lineaire televisieomroeporganisaties over hun eigen programma's en rechtstreeks daarvan afgeleide ondersteunende producten, op sponsorboodschappen en op productplaatsing."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV SBS Belgium
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 18 februari 2021
Beslissingsnummer:
2021-007
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek