Intrekking erkenning VZW Planet Rock (frequentiepakket 127 - Mol 100.4 FM)

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM ontving een schrijven (14 december 2021) van VZW Planet Rock waarin zij formeel meedeelt de uitzendingen op frequentiepakket FM 127 – Mol [100.4 FM] per 27 december 2021 te zullen staken.

Ter vrijwaring van de orde van het radiolandschap en met name het daadwerkelijk en correct aanwenden van zendmogelijkheden, is het noodzakelijk om de betreffende erkenning in te trekken.

Bijgevolg wordt de erkenning, verleend aan VZW Planet Rock bij ministerieel besluit van 25 november 2019, als lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket FP 127 – Mol [100.4 FM], met ingang van 1 januari 2022 ingetrokken.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Planet Rock
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 26 januari 2022
Beslissingsnummer:
2021-047
Type procedure:
Erkenning