Erkenning VZW Speedy (Radio Suikerstad - Tienen 105.7 FM) ingetrokken

Korte samenvatting van de beslissing:

Op 6 januari 2021 legt de onderzoekscel van de VRM een onderzoeksrapport voor aangaande het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden door VZW Speedy (Radio Suikerstad). Zij is bij ministerieel besluit van 5 april 2019 erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 121 – Tienen 105.7 FM. Bijgevolg diende zij uiterlijk op 5 april 2020 uit te zenden.

Met een aangetekend schrijven meldt VZW Speedy dat zij geen aanspraak meer wenst te maken op Frequentiepakket 121 en de erkenning bijgevolg kan worden ingetrokken om opnieuw beschikbaar te stellen. 

Bijgevolg wordt de erkenning, bij ministerieel besluit van 5 april 2019 verleend aan VZW Speedy, als lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 121 – Tienen 105.7 FM, ingetrokken.

Mediadecreet

“In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer de erkenning van een landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie of de vergunning voor een etheromroepnetwerk schorsen of intrekken.”

'Als een omroeporganisatie wil afzien van zijn erkenning of vergunning, deelt hij dat mee aan de Regulator [...]'

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Speedy
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 26 maart 2021
Beslissingsnummer:
2021-013
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek