Erkenning coproductieproject “De Twaalf – seizoen 2” (NV Proximus)

Korte samenvatting van de beslissing:

Voor deze beslissing wordt verwezen naar:

  • Het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 184/1, § 2;
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van  21 maart 2014 betreffende de stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector, vermeld in artikel 184/1 van het decreet van 27 maart 2019 betreffende de radio-omroep en televisie, artikel 9 en artikel 11

De beoordelingscommissie heeft op 15 maart 2021 een gunstig advies verleend aan het coproductieproject “De Twaalf – seizoen 2”, zoals ingediend door NV Proximus op 12 februari 2021.

De algemene kamer van de Vlaamse Regulator voor de Media beslist aldus het project “De Twaalf – seizoen 2” te erkennen als coproductieproject.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 april 2021
Beslissingsnummer:
2021-022
Type procedure:
Erkenning