VZW DIGITAAL: gevraagde zendvergunning niet toegekend

Korte samenvatting van de beslissing

Met het ministerieel besluit van 15 juni 2018 wordt een erkenning als lokale radio-omroeporganisatie gegeven aan DIGITAAL VZW voor Frequentiepakket 51 Deinze [105.1 FM]; Gavere [107.9 FM] en Nazareth [107.5 FM].

De VRM ontving op 20 december 2019 een brief waarin VZW Digitaal een aanvraag van een zendvergunning doet voor Nazareth [107.5 FM].

Een verplaatsing van de zendinstallatie mag op grond van artikel 135 van het Mediadecreet slechts toegestaan worden door de VRM voor zover die inpasbaar is in het frequentieplan.

Uit het onderzoeksrapport van de ingenieur van de VRM blijkt dat de gevraagde verplaatsing omwille van verschillende redenen niet inpasbaar is in het Vlaamse frequentieplan.

Bijgevolg kan de gevraagde zendvergunning niet worden toegekend.

Mediadecreet

“De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radioomroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voor zover die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Digitaal
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 4 maart 2020
Beslissingsnummer:
2020/007
Type procedure:
Vergunning