Vervanging lid beoordelingscommissie (stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector)

Korte samenvatting van de beslissing:

Op 29 juni 2020 liet Lut Vandekeybus aan de VRM weten niet langer deel te wensen uit maken van de beoordelingscommissie.

Op 21 augustus 2020 worden door het Vlaamse Audiovisueel Fonds twee kandidaten voorgesteld voor de beoordelingscommissie, ter vervanging van het ontslagnemende lid.

Gelet op de specifieke adviesopdracht van de beoordelingscommissie, die bestaat uit de hoofdzakelijk inhoudelijke beoordeling van de kwaliteit en omringende factoren van te erkennen coproductieprojecten, gaat de voorkeur uit naar Miel Van Hoogenbemt, de kandidaat die gezien zijn werk als scenarist hiervoor over de meeste relevante ervaring beschikt.

De VRM besluit dan ook om Miel Van Hoogenbemt te benoemen als lid van de beoordelingscommissie, dit ter vervanging van Lut Vandekeybus.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 7 oktober 2020
Beslissingsnummer:
2020-026
Type procedure:
Beslissing