Procedure tegen VZW Atlantis Music stopgezet

Korte samenvatting van de beslissing:

Bij mailbericht van 25 september 2020 en aangetekende brief van 8 oktober 2020 deelt VZW Atlantis Music mee afstand te doen van de erkenning en het gebruik van frequentiepakket 19 (Asse 106.4 MHz, Dilbeek 105.9 MHz en Gooik 103.9 MHz).

Bij beslissing 2002/037 van 12 oktober 2020 heeft de VRM de erkenning van Atlantis Music als lokale radio-omroeporganisatie voor frequentiepakket 19 - Asse/Dilbeek/Gooik ingetrokken.

Gelet op deze beslissing is de procedure op tegenspreek zoals opgestart tegen VZW Atlantis Music zonder voorwerp geworden.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Atlantis Music
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 30 november 2020
Beslissingsnummer:
2020-040
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek